#Consent Management

De bescherming van de privacy van de gebruiker is een centraal onderdeel van een duurzaam en gebruikersvriendelijk websitebeleid. Consent Management zorgt voor geautomatiseerde naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming en ePrivacy, zoals de AVG. Consent management zorgt ervoor dat alle gegevens die van gebruikers worden verkregen, op een wettelijk correcte manier worden verkregen en verwerkt. Een uitgebreid consent management houdt altijd alle innovaties en veranderingen in de gaten en handelt op basis daarvan.

Consent management is complex, zowel technisch als wat de naleving betreft, en vereist professioneel toezicht. #Die.Digitalfabrik biedt je de complete implementatie van ervaren toestemmingsmanagement platforms en schept alle noodzakelijke voorwaarden.

Cookies- Consent managment als basis voor AVG-conforme tracking

#Cookie Consent Management

Een cookiebanner zorgt ervoor dat de gebruiker wordt geïnformeerd over de vorm en hoeveelheid van de gegevens die worden verwerkt en geëvalueerd. De cookiebanner moet door de websitebeheerder zodanig worden geïmplementeerd dat hij de eerste keer dat de gebruiker de website opent, wordt weergegeven en de actieve toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies verkrijgt. De gebruiker moet gedetailleerd en uitvoerig worden ingelicht over het soort, de hoeveelheid, het gebruik en de overdracht van de gegevens en moet zich hiertegen kunnen verzetten.

Met professioneel Cookie Consent Management zorgt #Die.Digitalfabrik ervoor dat de vereisten van de AVG op jouw website volledig worden nageleefd.* Hiervoor werken wij samen met ervaren en professionele aanbieders en zijn wij een officiële partner van Cookiebot.

#Consent Management met #Die.Digitalfabrik

Het onderwerp gegevensbescherming op het web is complex – naleving moet voor de websitebeheerder zo eenvoudig en rechtszeker mogelijk zijn en de gebruiker maximale transparantie en keuzevrijheid bieden. Een platform voor consent management, verkrijgt op een eenvoudige manier toestemming van de gebruiker en garandeert een verwerking die aan de wettelijke voorschriften voldoet*. Het wekt ook vertrouwen bij de gebruiker door volledige en transparante informatie te verstrekken over de verrichte gegevensverwerking.

In één oogopslag

Transparantie

Consent Management zorgt ervoor dat gebruikers volledig worden geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens. Bezoekers van de website wordt een keuze geboden en er wordt uitdrukkelijke toestemming verkregen om de gegevens te verwerken.

Beveiliging

Consent management platforms controleren of je website aan de wettelijke voorschriften voldoet en of alleen geverifieerde cookies en scripts worden gebruikt door de website regelmatig te screenen.

Technische functionaliteit

Wij zorgen voor alle technische vereisten bij de implementatie van Consent Management en maken gebruik van de expertise van ervaren partners zoals UserCentrics (Cookiebot) en Consentmanager.de.

Vertrouwen door informatie

Consent Management zorgt voor vertrouwen bij de gebruiker, beschermt zijn rechten en geeft hem te allen tijde volledige controle over de verwerking van zijn gegevens.

#Die.Digitalfabrik is jouw partner voor gegevensbeschermingscompliant en geautomatiseerd consent management. Neem vandaag nog contact met ons op over het onderwerp consent management.

*#Die.Digitalfabrik geeft geen juridisch advies