Terwijl velen dit jaar gedwongen werden tot werktijdverkorting of zelfs in existentiële angst achter overheidssteun aanzaten, heeft Bastian Salewsky zich op de fast lane begeven. Een succesverhaal.

– Ruhr Nachrichten, 29 december 2020 –