INTERNATIONALISERING

In 2021 worden begrippen als digitalisering, globalisering en internationalisering waarschijnlijk niet vaker genoemd. Met name de laatste twee termen worden opgevat als zowel de staat als het proces. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen globalisering en internationalisering? Globalisering behandelt alle landen en markten op gelijke voet, terwijl internationalisering rekening houdt met de specifieke culturele en economische kenmerken van elk land. Wij leggen je niet zomaar een standaard concept en een strategie voor, maar stemmen deze juist af op de behoeften van je bedrijf en vinden zo de juiste manier om de nieuwe markt te betreden.

ONTWIKKELEN VAN NIEUWE MARKT OP BASIS VAN INTERNATIONALISATIE

De groeiende markt van E-Commerce biedt vele ondernemingsmogelijkheden. Wij helpen verder ook bij de internationalisering van een markt en bij de ontwikkeling van nieuwe markten. Binnen internationalisering hebben we drie stappen voor ogen:

Productcommunicatie is een complexe opgave in het internationaliseringsproces, maar kan doelmatig worden aangepakt. Met ons internationale team (met meer dan 7 verschillende native-speakers en nationaliteiten) zullen taalbarrières geen belemmering vormen voor jouw internationale succes.

Wanneer beginnen we? Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak met ons.